Funderingen

FUNDERINGEN

Funderingen staan letterlijk aan de basis van elk bouwwerk. Een goed uitgevoerde strook- of balkfundering zorgt voor een gelijke belasting op de ondergrond.

Hiermee leggen we de basis om er vervolgens succesvol op verder te bouwen. Van Essen Betonwerken maakt gebruik van een betonplex bekistingssysteem, maar er kan ook worden gekozen voor ps bekisting.

Als er op draagkrachtige ondergrond gebouwd word kan er ook gekozen worden voor een prefab betonfundering. Het grootte voordeel van dit type fundering is de tijdwinst die het oplevert tijdens het bouwen.

BETONWERKEN

  • Strook- en Balkfundering
  • Laadkades
  • Werkvloeren
  • Monolitisch afgewerkte vloeren

  • Sleufsilo’s
  • Mestkelders
  • Voerwanden
prefab betonfundering
DSCN2720
Back to top